Produkter   » Gas larm » Produkt

Gas Larm

Gas Larm
Säkerhet
Ett nytt modernt gaslarm anpassat för camping-, båt- och friluftsliv i
Norden. Larmet reagerar direkt på läckande gasol och andra bränslegaser.
Det reagerar till och med på några av de vanligast förekommande narkosgaserna.

Kvalitet
En sensor av högsta kvalitet reagerar omedelbart när den kommer i kontakt med gasol och utlöser då en piezokeramisk pulserande siren som är inbyggd i gaslarmet. Samtidigt växlar en lysdiod från
grönt till rött sken. Sirenen ljuder så länge det finns gasol i luften. När luften åter är ren återställer larmet sig själv igen och återgår till Stand-by läge.

Ny teknik
Larmet är både driftsäkert och tillförlitligt. Med hjälp av ny teknik har man lyckats sänka strömförbrukningen till mindre än hälften av vad som är brukligt utan att ge avkall på den höga säkerheten. Larmet drivs med 7,5-14 VDC. Strömförbrukningen är vid stand-by läge endast 65 mA. Larmet tål ”spänningsspikar” ner till 7 volt. Larmet är standardutrustat med en reläutgång för valfri tillkoppling vid larm.

Safety Guard är ett utanpåliggande gaslarm, anpassat till camping-, båt och friluftsliv i nordiskt klimat. Gasvarnaren är framtagen enligt senaste EU-krav och de standarder som idag ställs på ett modernt gaslarm. Larmet är lätt att montera och fästes på list/vägg/ panel med medföljande monteringsmaterial. Placering av larmet sker 0,3-1,0 m ovanför golvet eller under taket. Undvik placering nära felkällor som t.ex. ventilation, dörrar, fönster, köksfläkt och kupévärmare. Safety Guard är driftsäkert och tillförlitligt och fungerar utmärkt att använda som en enhet men kan även kopplas till ett befintligt larmsystem.


Artnr: Benämning: Pris: Antal:
gas-01 Gaslar Gasol,narkosgas ,mm 895,00/st

Tillbaka